MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Care-it All vind het belangrijk om verschillende doelgroepen een kans te geven. Wij nemen jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen op in onze organisatie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
• Wajongers in dienst
• Investeren in projecten van instellingen

Care-it All vind het belangrijk om verschillende doelgroepen een kans te geven. Wij nemen jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen op in onze organisatie. Wij willen onze activiteiten bewust richten op de waarde van de mens, Care-it All zoekt daarin steeds opnieuw naar een zorgvuldige balans. Wij als organisatie willen hierover op een actieve en transparante manier verantwoording afleggen en een opendialoog voeren met haar opdrachtgevers.

Care-it all gaat zelfs nog een stapje verder en wil zich vooral richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor de mens en de maatschappij.

Menu