WAT DOEN WIJ?
Bel ons Wij helpen klanten in de psychiatrie, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg en hulpverlening bij cultuur sensitieve vraagstukken. Daarnaast sparren wij graag met zorginstellingen betreft andere soort hulpvragen. Al ruim 16 jaar ervaring binnen de zorg

CARE-IT ALL DIENSTEN

Jeugdhulpverlening

Als bureau willen wij flex personeel aanbieden voor instellingen in de jeugdhulpverlening. Wij zullen altijd op een vraag gerichte wijze personeel aanleveren die uw organisatie op dat moment nodig heeft. Personeel van Care-it All weten de methodieken van de instelling door te vertalen naar de werkvloer, zonder daarbij de mens achter de cliënt te vergeten. Door de cliënt altijd vanuit zijn eigen ‘ik’ te benaderen, zorgen onze medewerkers ervoor vertrouwen te creëren en te winnen binnen afzienbare tijd. Op deze manier kan ons personeel snel overgaan tot het behandelen van de cliënt. Zij nemen de juiste houding aan in zowel de verbale als non-verbale communicatie met de cliënten. Ook weten zij in de cliënten het positieve naar boven te halen.

Gehandicaptenzorg

De zorg die wij verlenen, is afhankelijk van zowel de wensen van de zorgvragers als de zorg- en/of begeleiding die nodig is. Het zorgaanbod richt zich op mensen met een verstandelijke beperking. Zorginstellingen willen uiteraard gelijke kansen voor iedereen creëren, ongeacht eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen van cliënten. Wij willen hierin graag ondersteuning bieden in het verbeteren van het leven van mensen met deze beperkingen.

Al onze medewerkers zijn in het bezit van de juiste opleidingen en zijn tevens voorzien van (levens)ervaring wat in dit werk zeer belangrijk is. Het verplaatsen in iemands denkwijze heeft te maken met de fase waarin een cliënt zich bevind, dit vanuit de gedachte van levensfasezorg. Hier kunnen onze medewerkers op inspelen, met als doel deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden, zodat zij hun leven optimaal kunnen inrichten.

Care-it All voorziet haar opdrachtgevers van ondersteuning voor cliënten met deze beperkingen. Dit is een zeer complexe vorm van hulpverlening en wij realiseren ons dat constante aandacht zeer belangrijk is om de kwaliteit van onze zorg hoog te houden.

Psychiatrie

Care-it All biedt zorg op maat aan. Psychische stoornissen verschillen immers per persoon en hebben een individuele aanpak nodig. Vanuit de gedachte van ‘levensloopzorg’ of ‘levensfasezorg’ biedt Care-it All hulp aan in alle levensfasen en omstandigheden. Ons personeel is hier goed op getraind en beschikt ook over de benodigde diploma’s.

Psychiatrische hulpverlening is een zeer gespecialiseerde vorm van hulpverlening. De noodzaak van deze hulpverlening wordt voor zorginstellingen steeds groter. Daardoor kan het voor komen dat de hulpvraag van een zorginstelling op dit gebied groter wordt. Care-it All biedt zorginstellingen in hoog tempo de juiste hulpverleners aan.

Voor de zwaarste gevallen waarbij een verhoogd risico is op fysieke agressie beschikt Care-it-All over personeel die gespecialiseerd is in deze ingewikkelde vraagstukken.

Hulpverlening

Binnen cultuur sensitieve vraagstukken berust nog met enige regelmaat een taboe op een verstandelijke beperking dat bij hun zoon of dochter voor komt. Hier dient lang in geïnvesteerd te worden voordat enig resultaat behaalt kan worden en erkenning plaats zal vinden binnen deze gezinnen. Door onze individuele gerichte aanpak spreken onze medewerkers in veel gevallen dezelfde taal. Hierdoor worden barrières opgeheven en kan er goed geluisterd worden naar de behoeften van de gezinnen. Met deze werkwijze creëren wij begrip en steun. Het taboe kan op deze manier worden doorbroken.

Om hieraan te voldoen, maken wij optimaal gebruik van de kwaliteiten van mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Op deze manier benutten wij de kwaliteiten van diverse culturen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Garantie voor kwaliteit en gekwalificeerd personeel

24 uur per dag bereikbaar

Ad Hoc opdrachten kunnen snel geregeld worden

Flexibiliteit & Toewijding

Heeft u vragen, bel ons dan op +31 616 81 77 40
of stuur een Email naar info@care-it-all.nl

Care-It All, al jaren kennis en ervaring op het gebied van pedagogisch klimaat binnen zorginstellingen.

Menu