WIE ZIJN WIJ?
Onze Visie Care-it All wil een belangrijke rol vervullen binnen de zorginstellingen door gekwalificeerd personeel aan te bieden. Lees onze visie voor meer informatie. Al ruim 16 jaar ervaring binnen de zorg

Wie zijn wij

Care-it All is een gespecialiseerd zorgbureau waarbij wij zorginstellingen ondersteunen in de hulpverlening van haar cliënten. Daarbij gaan wij uit
van vier basisprincipes:

Wij ondersteunen de cliënten in de dagelijkse begeleiding.
Wij verzorgen en stimuleren de ontwikkeling van de client.
Wij coachen cliënten in samenwerken met collega’s.
Wij begeleiden cliënten, zowel in groepsverband als individueel.

Onze medewerkers worden zodanig ingezet dat de kwaliteit van de hulpverlening gewaarborgd wordt. Dit weten wij te realiseren door
ruim 16 jaar ervaring binnen de zorg.

Care-it All wil hierin een belangrijke rol vervullen, door gekwalificeerd personeel aan te bieden, die ook de levensfasezorg er aan koppelt. Wij spreken van levensfasezorg als personeel zich goed kunnen inleven in de fase waarin de client zich bevind, alleen op deze manier geloven wij dat hiermee het hoogste rendement wordt behaald in de behandeling van de client.

Service

Service staat bij ons hoog in het vaandeel. Onze goede service heeft ervoor gezorgd dat we goede relaties met onze opdrachtgevers hebben opgebouwd. De service die wij hanteren wordt gekenmerkt door flexibiliteit en toewijding. Ad hoc opdrachten worden snel afgehandeld en de 24/7 bereikbaarheidsdienst zorgen er mede voor dat onze opdrachtgevers tevreden zijn over onze service.

Uiteindelijk levert een goede service een beter resultaat op. Effectief handelen bij dienstaanvragen en het ontzorgen van onze opdrachtgevers zorgt ervoor dat de focus  volledig op de zorg blijft.

Kwaliteit

Al onze medewerkers zijn in het bezit van de juiste opleidingen en zijn tevens voorzien van (levens)ervaring wat in dit werk zeer belangrijk is. Care-it All biedt gekwalificeerd personeel aan die de levensfasezorg koppelt aan de client. Wij spreken van levensfasezorg als personeel zich goed kunnen inleven in de fase waarin de client zich bevindt, alleen op deze manier geloven wij dat het hoogste rendement wordt behaald in de behandeling van de client.

Om de kwaliteit ten alle tijden te waarborgen, zijn we constant in gesprek met onze opdrachtgevers om de samenwerking te optimaliseren. Deze transparantie zorgt ervoor dat we het hoogste rendement uit de samenwerking kunnen halen en de hulpverlening aan de client van hoog niveau is.

Door serieus te luisteren naar de behoefte van de opdrachtgever kunnen wij dit vertalen naar het aanbieden van personeel op maat.

Menu